Montaža in postprodukcija

Videopostprodukcija je faza, ki se odvija po samem snemanju in obsega vse dejavnosti, ki so nujne za transformacijo surovih video posnetkov v končni izdelek.

Vključuje pa naslednje dejavnosti:
● video montažo,
● obdelavo zvoka (mix zvoka),
● slikovne video efekte,
● barvno korekcijo (color grading),
● izdelavo podnapisov (titlanje),
● izdelavo uvodnih in zaključnih špic v filmu,
● adaptacijo filmov v slikovni, grafični in tonski obliki,
● zajemanje (digitaliziranje) iz različnih medijev - VHS, miniDV, BetaSP, Video 8, Video Hi8, analogni film 8mm in super 8mm,
● DVD in BluRay authoring (izdelava menijev za DVD ali BluRay), razmnoževanje,
● zapis na medije (Beta SP, Digital Beta, prenosne diske, DVD, BluRay)

Postprodukcija se izvaja v programu Final Cut Pro in v ostalih programih na računalnikih Mac Pro z izkušenimi operaterji.