Digitaliziranje in presnemavanje

Digitaliziranje, konvertiranje in presnemavanje video formatov.

Presnemavanje 8mm in super 8mm filmov (HD digitalizacija).

Montaža digitaliziranih posnetkov (8mm in super 8mm).

VHS, miniDV, BetaSP, Video 8, Video Hi8, analogni film 8mm in super 8mm.