Digitaliziranje in presnemavanje

Digitaliziranje, konvertiranje in presnemavanje video kaset.

Montaža digitaliziranih posnetkov.

Kasete VHS, miniDV, Video 8, BetaSP, Digital Beta, HDCAM.